TAVITE B.Ed Training College, Katni (M.P.)
E: tavite.sukirti@gmail.com | P: 07622-268593
1. Name and Address of the Institution :  TAVITE B.Ed. Training College
                                                                         N.H.-7 , Jabalpur Road, Piprondh
                                                                         Katni. 
                                                                         483501

2. Year of Establishment                           : 2005

3. Teacher Education Programmes(s)   :